CoinEx Chain REST-API 上线

CoinEx Chain REST-API 上线

https://dex-api.coinex.org/swagger/